Bis-Tip d.o.o.

Ljubljanska 9,
71000 Sarajevo

 

+387/33 216 792
 

info@bistip.ba

www.bistip.ba

Bis-Tip d.o.o.

Generalni zastupnik za BiH

Gabrielle Moreno Locatelli 25, 71000 Sarajevo

www.bistip.ba

+387/33 847 899
 

info@bistip.ba

Lunos tim

MENADŽMENT


Bilal KUJOVIĆ, dipl. ing.

Vlasnik

T: +387 (0) 33 216 792

E:bilal@bistip.ba

 


 

PLANIRANJE I PODRŠKA


Adina Šahinović, dipl. ing.

Planiranje i podrška korisnicima

T: +387 (0) 33 847 899

E:lunos@bistip.ba

 

PRODAJA I PODRŠKA


Adnan AGANOVIĆ dipl.ing.

Prodaja i teh.podrška

T: +387 (0) 33 847 957

GSM: +387 (0) 61 957 361

E:lunos@bistip.ba

E:info@lunos.ba

 

 

 

MONTAŽA I SERVIS


Mirza Karić, vk.

Montaža i servis

T: +387 (0) 33 847 899

E:lunos@bistip.ba

 

PLANIRANJE I SAVJETOVANJE


Eldar Hamzagić dip.ing.

Vođa planiranja i savjetovanja

GSM: +387 (0) 33 847 899

E:eldar@bistip.ba