Bis-Tip d.o.o.

Ljubljanska 9,
71000 Sarajevo

 

+387/33 216 792
 

info@bistip.ba

www.bistip.ba

Bis-Tip d.o.o.

Generalni zastupnik za BiH

Gabrielle Moreno Locatelli 25, 71000 Sarajevo

www.bistip.ba

+387/33 847 899
 

info@bistip.ba

Istorija

Već 60 godina nam je stalo do svježeg zraka!


Kvalitet je ono što je sačuvano tokom vremena. U početku, to je bila inovacija: LUNOS je pronašao ventilacijsku ciglu kao pasivni ventilacioni sistem za kuhinjske potrepštine koje su ventilirane izvana - tokom godina ekonomskih čuda (1950-60), kada je postojala velika potražnja za novim i praktičnim konceptima stanovanja. Ubrzo nakon toga, LUNOS je postao jedan od najpoznatijih proizvođača stambenih ventilacijskih sistema. Upotrebom veoma izdržljivih i kompatibilnih komponenti, kao i povoljnih rješenja, postigli smo značajno poboljšanje mikroklime u stanovima i kućama, te stvorili adekvatne uslove za zdravi građevinski materijal bez vlage. Kontinuirano pružanje takvih rezultata uključilo je LUNOS među vodeće kompanije - partnere u novogradnji i renoviranju zgrada.