Bis-Tip d.o.o.

Ljubljanska 9,
71000 Sarajevo

 

+387/33 216 792
 

info@bistip.ba

www.bistip.ba

Bis-Tip d.o.o.

Generalni zastupnik za BiH

Gabrielle Moreno Locatelli 25, 71000 Sarajevo

www.bistip.ba

+387/33 847 899
 

info@bistip.ba

Video o instalaciji i radu sistema Lunos

Pogledajte kratak film o ugradnji ventilacionog sistema Lunos e2!

Pogledajte kratak film o načinu rada rekuperacijskog sistema Lunos e2 i e-go!